Search This Blog

Friday, April 27, 2012

Legislatia concurentei

A aparut lucrarea "Legislatia concurentei.Comentarii si explicatii", la Editura C.H.Beck in seria "Legi Comentate". 
Aceasta cuprinde comentarii si explicatii ale Legii concurentei nr.21/1996, dupa modificarea si completarea acesteia prin OUG 75/2010 si Legea 149/2011.


Comentariile şi explicaţiile pe care le veţi regăsi în paginile lucrării reprezintă o descriere a Legii concurenţei, supusă unui proces amplu de completări şi modificări în 2010 şi 2011, în care autorul a fost implicat în mod direct. Modificările şi-au propus să reformeze legislaţia în domeniul concurenţei în sensul alinierii cu normele în vigoare la nivelul Uniunii Europene, dar şi cu luarea în considerare a obiectivelor politicii de concurenţă din România.

No comments:

Post a Comment