Search This Blog

Friday, April 7, 2017

Decizie importantă a Înaltei Curți de Casație și Justiție

Admite contestația formulată de M........... S.A. împotriva încheierii nr.8 din 15 martie 2017 a Președintelui Curții de Apel București.  
Casează, în parte, încheierea atacată, în sensul că înlătură din dispozitiv mențiunile: ” (…) precum și în orice alt spațiu în care își desfășoară activitatea (…)” și ”(…) cu posibilitatea prelungirii motivate a acestei perioade (…)”. Menține celelalte dispoziții ale încheierii contestate. Definitivă. Pronunțată în ședință publică, astăzi, 6 aprilie 2017.

Este prima dată când instanța supremă anulează dispoziții dintr-o autorizare a unei inspecții inopinate, de când aceasta a fost introdusă în legislație.  
Autorizarea Curții de Apel București ar trebui să funcționeze ca un filtru față de un instrument de control care este destul de intruziv și ținând cont de jurisprudența CEDO privind protecția sediului  persoanei juridice.  În practică, acest lucru nu se întâmplă iar autorizarea, care este de competența președintelui CAB, este abordată formal și foarte superficial, ceea ce a constatat - și sancționat - Înalta Curte de Casație și Justiție.
Mai multe pe acest subiect, în curând.

Saturday, January 7, 2017

Cast your vote for the Antitrust Writing Awards 2017!

There are lot of papers on antitrust issues and this is an area which attract more and more interest each year, from scholars and practitioners.
This is why the Antitrust Writing Awards, organized annualy by Concurrences Review and George Washington University Law School Competition Law Center, are a necessary process for selecting the best papers writen on competition related topics. 
Who decides which are the best articles? The process is, of course, competitive and you can read and cast your vote here

Tuesday, November 22, 2016

Choice: A New Standard for Competition Law Analysis? Now Released

Concurrences Review, an independent publisher of US and EU antitrust issues, has released its newest book on consumer choice and competition law. In this book, ten prominent authors offer eleven contributions that provide their varying perspectives on the subject of consumer choice in the EU, Member States, and in the US. Various aspects of consumer choice are covered, such as the concept of freedom of choice in the application of EU competition law; the antitrust enforcement application of consumer choice by agencies; the historical origin of consumer choice as a concept grounded in German ordoliberalism; the economic approach adopted as well as the use of consumer welfare and consumer choice in EU competition law to reconcile it with intellectual property law; consumer choice as a mean to facilitate convergence between US antitrust law and EU competition law, etc.

The book is available, in print and electronic version, at Concurrences website and Amazon.  To learn more about the publisher Concurrences Review click here.

Thursday, September 29, 2016

Consiliul Concurentei se reînnoiește

UPDATE: În data de 26 octombrie 2016 guvernul a emis avize pozitive pentru 3 dintre cei propuși: doamna Liliana Kleininger pentru funcția de vice-președinte și domnii Dragoș Vasile și Cosmin Belacurencu pentru funcțiile de consilieri de concurență.
Aceștia au primit între timp și avizul comisiilor de specialitate ale Parlamentului.Ieri, 28 septembrie 2016, au avut loc interviurile candidaților pentru ocuparea a patru funcții vacante - din totalul de șapte -în cadrul Plenului Consiliului Concurenței - un vicepreședinte (poziția lăsată liberă de mine în octombrie 2013) și 3 consilieri de concurență (membri Plen).

Este un proces de maximă importanță, mai ales că procedura de selecție a viitorilor conducători, care se vor alătura președintelui Bogdan Chirițoiu și celorlalți colegi, este atipică și, aș spune, avangardistă pentru administrația publică din România.
Propunerile de candidați sunt filtrate de către Colegiul Consultativ, format, în proporții egale, din reprezenanți ai mediului academic, asociatiile de protecția consumatorilor și ai mediului de afaceri. 
Ulterior, propunerile sunt supuse avizului Guvernului și al comisiilor de specialitate din Parlament iar candidații care trec de toate aceste etape sunt numiți în funcție, pentru un mandat de 5 ani, de către Președintele României.
Procedura este, dacă pot folosi această comparație, similară procdurii de selecție a membrilor consiliilor de adminisrație în companiile de stat care aplică regulile guvernanței corporative dar îndrăznesc să spun că mecanismul prevăzut de Legea concurenței este chiar mai bun - sau, cel puțin, mai transparent, decât celui folosit pentru companiile cu capital de stat.
Poate candida pentru o funcție în cadrul Consiliului Concurenței cea/cel care îndeplinește o serie de condiții, destul de stricte:

a) este cetăţean român, cetăţean al unui alt stat membru al Uniunii Europene ori aparţinând Spaţiului Economic European sau cetăţean al Confederaţiei Elveţiene; 

b) cunoaşte limba română;
c) are capacitate deplină de exerciţiu;
d) a absolvit studii superioare dovedite cu diplomă;
e) dă dovadă de înaltă competenţă profesională în domeniul concurenţei;
f) beneficiază de o bună reputaţie;
g) are o vechime de minimum 10 ani în activităţi din domeniul economic sau juridic;
h) nu este incapabilă ori nu a fost condamnată pentru infracţiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracţiuni de corupţie, delapidare, infracţiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracţiuni prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, sau pentru infracţiunile prevăzute de prezenta lege ori alte infracţiuni săvârşite cu intenţie, pentru care legea prevede o pedeapsă cu închisoarea de 3 ani sau mai mare.

Cea mai severă condiție este cea privind înalta competență profesională în domeniul concurenței. Chiar dacă aceasta restrânge sfera candidaților, este o condiție absolut necesară, având în vedere că prin acțiunea și decizia fiecăruia dintre membrii Plenului companiile pot primi amenzi de milioane și chiar zeci de milioane de Euro iar economia poate fi influențată în bine sau în rău. Este vorba, așadar, de o balanță foarte delicată și foarte importană, depășită ca importanță, doar de activitatea celor din consiliul de conducere al Băncii Naționale a României. 
Așa cum m-am angajat în 2013, și în pofida îndemnurilor primite, nici de această dată nu mi-am depus candidatura pentru Plenul Consiliului Concurenței.  Este posibil să fac acest lucru după ce domnul președinte Bogdan Chirițoiu își va finaliza mandatul actual dar până atunci mai este mult timp. A lucra la Consiliul Concurenței este o mare onoare, după cum este și o mare responsabilitate. 


Cine sunt candidații din sesiunea septembrie - octombrie 2016? 

Notă: informațiile despre candidați sunt obținute din surse publice, de pe internet, nu sunt exhaustive și nu pot sta la baza unei evaluări a capacității fiecărui candidat.


Pentru funcția de Vicepreședinte:

1. Dan Vlaicu, membru PNL, fost, până de curând, vicepreședinte al Autorității Electorale Permanente și fost consilier al Ministrului pentru relatia cu Parlamentul Mihai Voicu (guvernul C.P. Tăriceanu).
2. Dan Ionescu, fost director general al Oficiului Concurenței și actual membru în Plenul Consiliului Concurenței.
3. Dan Sârboiu - nu am identiifcat informații relevante. 
4. Mircea Oancea, fost președinte al Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private.
5. Minodora Cliveti, avocat, Europarlamentar PSD
6. Ion Șorici, Inginer geodez, doctor în științe inginerești.
7. Alexe Gavrilă, inginer, fost vicepreședinte al Consiliului Concurenței.
8. Viorel Munteanu, fost deputat, fost președinte al Consiliului Concurenței.
9. Gheorghe Oprescu, profesor universitar de economie, fost vicepreședinte și fost președinte al Consiliului Concurenței.
10. Liliana Kleininger, consilier în proprietate intelectuală și fost șef al cancelariei președintelui Emil Constantinescu.
11. Constantin-Cătălin Radu, Secretar General al Ministerului Justiției și fost Secretar-General Adjunct al Consiliului Concurenței. 
12. Adrian Dodiță, fost președinte al Asociației Române a Societăților de Leasing și fost funcționar în Consiliul Concurenței.
13. Marius Petrescu-Marin, consilier local la sectorul 1, București, președinte interimar PNL sector 1 și vice-președinte al Autorității de Administrare a Activelor Statului.
14. Corneliu Mușat, avocat.
15. Adrian Mitroi, lector universitar la Academia de Studii Economice, fost director financiar al Nextebank.
16. Bogdan Chetreanu, fost membru al CNVM, fost membru al Plenului Consiliului Concurenței si fost vicepreședinte al organizației de tineret a Partidului România Mare. Pentru funcțiile de consilieri de concurență:
1. Dan Vlaicu - vedeți mai sus.
2. Dan Ionescu - vedeți mai sus.
3. Dab Sârboiu - vedeți mai sus.
4. Minodora Cliveti - vedeți mai sus.
5. Camelia Lung - consilier dreptul muncii, fost consilier de stat la Cancelaria Primului Ministru (guvernul V.Ponta).
6. Nicolae Șerdin, fost deputat, fost membru în Plenul Consiliului Concurenței, actual funcționar în Consiliul Concurenței.
7. Ion Șorici - vedeți mai sus.
8. Cosmin Belacurencu, director in cadrul Consiliului Concurenței.
9. Alexe Gavrilă - vedeți mai sus.
10. Laszlo Borbely, deputat UDMR, fost Ministrul al Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor și fost Ministru al Mediului.
11. Dragoș Vasile, Profesor Universitar de Economie la ASE și fost membru al Plenului Consiliului Concurenței.
12. Viorel Munteanu - vedeți mai sus.
13. Gheorghe Oprescu - vedeți mai sus.
14. Liliana Kleininger - vedeți mai sus.
15. Contantin-Cătălin Radu - vedeți mai sus.
16. Adrian Dodiță - vedeți mai sus.
17. Marius Petrescu-Marin - vedeți mai sus.
18. Corneliu Mușat - vedeți mai sus.
19. Adrian Mitroi - vedeți mai sus.
20. Bogdan Chetreanu - vedeți mai sus.
21. Nicolae Minea - patron al Hilton Sibiu și fost, până de curând, președinte al AAAS. 

Fie ca cei mai buni să ajungă să ocupe cele 4 funcții care se află în competiție! 
Ar fi foarte util ca printre cei 4 să se afle cel puțin și o femeie!
Mă bazez pe faptul că atât Colegiul Consultativ al Consiliului Concurenței, cât și celelalte instituții implicate în procedura de selecție și numire, înțeleg necesitatea ca această autoritate publică să rămână profesionistă și independentă de orice influență, politică sau de alt gen. 

Thursday, May 26, 2016

2016 New Frontiers of Antitrust Conference

You may find some of the best discussions on the enforcement of the competitions rules at the conference New Frontiers of Antitrust, which will take place this year on 13 June 2016, in Paris.
For the agenda and for registration, you may use this link: https://www.eventbrite.fr/e/new-frontiers-of-antitrust-2016-tickets-22412610722