Search This Blog

Thursday, September 29, 2016

Consiliul Concurentei se reînnoiește

UPDATE: În data de 26 octombrie 2016 guvernul a emis avize pozitive pentru 3 dintre cei propuși: doamna Liliana Kleininger pentru funcția de vice-președinte și domnii Dragoș Vasile și Cosmin Belacurencu pentru funcțiile de consilieri de concurență.
Aceștia au primit între timp și avizul comisiilor de specialitate ale Parlamentului.Ieri, 28 septembrie 2016, au avut loc interviurile candidaților pentru ocuparea a patru funcții vacante - din totalul de șapte -în cadrul Plenului Consiliului Concurenței - un vicepreședinte (poziția lăsată liberă de mine în octombrie 2013) și 3 consilieri de concurență (membri Plen).

Este un proces de maximă importanță, mai ales că procedura de selecție a viitorilor conducători, care se vor alătura președintelui Bogdan Chirițoiu și celorlalți colegi, este atipică și, aș spune, avangardistă pentru administrația publică din România.
Propunerile de candidați sunt filtrate de către Colegiul Consultativ, format, în proporții egale, din reprezenanți ai mediului academic, asociatiile de protecția consumatorilor și ai mediului de afaceri. 
Ulterior, propunerile sunt supuse avizului Guvernului și al comisiilor de specialitate din Parlament iar candidații care trec de toate aceste etape sunt numiți în funcție, pentru un mandat de 5 ani, de către Președintele României.
Procedura este, dacă pot folosi această comparație, similară procdurii de selecție a membrilor consiliilor de adminisrație în companiile de stat care aplică regulile guvernanței corporative dar îndrăznesc să spun că mecanismul prevăzut de Legea concurenței este chiar mai bun - sau, cel puțin, mai transparent, decât celui folosit pentru companiile cu capital de stat.
Poate candida pentru o funcție în cadrul Consiliului Concurenței cea/cel care îndeplinește o serie de condiții, destul de stricte:

a) este cetăţean român, cetăţean al unui alt stat membru al Uniunii Europene ori aparţinând Spaţiului Economic European sau cetăţean al Confederaţiei Elveţiene; 

b) cunoaşte limba română;
c) are capacitate deplină de exerciţiu;
d) a absolvit studii superioare dovedite cu diplomă;
e) dă dovadă de înaltă competenţă profesională în domeniul concurenţei;
f) beneficiază de o bună reputaţie;
g) are o vechime de minimum 10 ani în activităţi din domeniul economic sau juridic;
h) nu este incapabilă ori nu a fost condamnată pentru infracţiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracţiuni de corupţie, delapidare, infracţiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracţiuni prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, sau pentru infracţiunile prevăzute de prezenta lege ori alte infracţiuni săvârşite cu intenţie, pentru care legea prevede o pedeapsă cu închisoarea de 3 ani sau mai mare.

Cea mai severă condiție este cea privind înalta competență profesională în domeniul concurenței. Chiar dacă aceasta restrânge sfera candidaților, este o condiție absolut necesară, având în vedere că prin acțiunea și decizia fiecăruia dintre membrii Plenului companiile pot primi amenzi de milioane și chiar zeci de milioane de Euro iar economia poate fi influențată în bine sau în rău. Este vorba, așadar, de o balanță foarte delicată și foarte importană, depășită ca importanță, doar de activitatea celor din consiliul de conducere al Băncii Naționale a României. 
Așa cum m-am angajat în 2013, și în pofida îndemnurilor primite, nici de această dată nu mi-am depus candidatura pentru Plenul Consiliului Concurenței.  Este posibil să fac acest lucru după ce domnul președinte Bogdan Chirițoiu își va finaliza mandatul actual dar până atunci mai este mult timp. A lucra la Consiliul Concurenței este o mare onoare, după cum este și o mare responsabilitate. 


Cine sunt candidații din sesiunea septembrie - octombrie 2016? 

Notă: informațiile despre candidați sunt obținute din surse publice, de pe internet, nu sunt exhaustive și nu pot sta la baza unei evaluări a capacității fiecărui candidat.


Pentru funcția de Vicepreședinte:

1. Dan Vlaicu, membru PNL, fost, până de curând, vicepreședinte al Autorității Electorale Permanente și fost consilier al Ministrului pentru relatia cu Parlamentul Mihai Voicu (guvernul C.P. Tăriceanu).
2. Dan Ionescu, fost director general al Oficiului Concurenței și actual membru în Plenul Consiliului Concurenței.
3. Dan Sârboiu - nu am identiifcat informații relevante. 
4. Mircea Oancea, fost președinte al Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private.
5. Minodora Cliveti, avocat, Europarlamentar PSD
6. Ion Șorici, Inginer geodez, doctor în științe inginerești.
7. Alexe Gavrilă, inginer, fost vicepreședinte al Consiliului Concurenței.
8. Viorel Munteanu, fost deputat, fost președinte al Consiliului Concurenței.
9. Gheorghe Oprescu, profesor universitar de economie, fost vicepreședinte și fost președinte al Consiliului Concurenței.
10. Liliana Kleininger, consilier în proprietate intelectuală și fost șef al cancelariei președintelui Emil Constantinescu.
11. Constantin-Cătălin Radu, Secretar General al Ministerului Justiției și fost Secretar-General Adjunct al Consiliului Concurenței. 
12. Adrian Dodiță, fost președinte al Asociației Române a Societăților de Leasing și fost funcționar în Consiliul Concurenței.
13. Marius Petrescu-Marin, consilier local la sectorul 1, București, președinte interimar PNL sector 1 și vice-președinte al Autorității de Administrare a Activelor Statului.
14. Corneliu Mușat, avocat.
15. Adrian Mitroi, lector universitar la Academia de Studii Economice, fost director financiar al Nextebank.
16. Bogdan Chetreanu, fost membru al CNVM, fost membru al Plenului Consiliului Concurenței si fost vicepreședinte al organizației de tineret a Partidului România Mare. Pentru funcțiile de consilieri de concurență:
1. Dan Vlaicu - vedeți mai sus.
2. Dan Ionescu - vedeți mai sus.
3. Dab Sârboiu - vedeți mai sus.
4. Minodora Cliveti - vedeți mai sus.
5. Camelia Lung - consilier dreptul muncii, fost consilier de stat la Cancelaria Primului Ministru (guvernul V.Ponta).
6. Nicolae Șerdin, fost deputat, fost membru în Plenul Consiliului Concurenței, actual funcționar în Consiliul Concurenței.
7. Ion Șorici - vedeți mai sus.
8. Cosmin Belacurencu, director in cadrul Consiliului Concurenței.
9. Alexe Gavrilă - vedeți mai sus.
10. Laszlo Borbely, deputat UDMR, fost Ministrul al Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor și fost Ministru al Mediului.
11. Dragoș Vasile, Profesor Universitar de Economie la ASE și fost membru al Plenului Consiliului Concurenței.
12. Viorel Munteanu - vedeți mai sus.
13. Gheorghe Oprescu - vedeți mai sus.
14. Liliana Kleininger - vedeți mai sus.
15. Contantin-Cătălin Radu - vedeți mai sus.
16. Adrian Dodiță - vedeți mai sus.
17. Marius Petrescu-Marin - vedeți mai sus.
18. Corneliu Mușat - vedeți mai sus.
19. Adrian Mitroi - vedeți mai sus.
20. Bogdan Chetreanu - vedeți mai sus.
21. Nicolae Minea - patron al Hilton Sibiu și fost, până de curând, președinte al AAAS. 

Fie ca cei mai buni să ajungă să ocupe cele 4 funcții care se află în competiție! 
Ar fi foarte util ca printre cei 4 să se afle cel puțin și o femeie!
Mă bazez pe faptul că atât Colegiul Consultativ al Consiliului Concurenței, cât și celelalte instituții implicate în procedura de selecție și numire, înțeleg necesitatea ca această autoritate publică să rămână profesionistă și independentă de orice influență, politică sau de alt gen. 

No comments:

Post a Comment