Search This Blog

Wednesday, July 31, 2013

UPDATE-O decizie corectă și, în același timp, greșită

UPDATE:
Am decis să suspend acest material, având în vedere discuțiile iscate, interpretările și titlurile de presă care - deși poate sunt firești pentru presă - au dat părerilor mele o conotație pe care nu o au în realitate.
Voi relua în viitorul apropiat comentariile și observațiile făcute pe marginea modalității în care Consiliul Concurenței a tratat preluarea magazinelor Real de către Auchan într-un material mai amplu, pe tema evoluției piețelor de retail din România, având ca punct principal retailul alimentar dar nu nu numai. 
Doresc să fac două precizări importante, având în vedere abordarea comentariilor mele de mai jos, în presă:
1. În pofida titlului unui articol apărut în data de 6 august 2013 în Ziarul Financiar, nu este vorba de niciun fel de ”disensiuni la vârful Consiliului Concurenței” ci, pur și simplu, de o opinie personală, separată de cea a colegilor care au fost implicați în luarea deciziei. Consiliul Concurenței este un organ colegial, similar unor instituții cum sunt Curtea Constituțională, Consiliul de Administrație al BNR, sau cum erau, până de curând, Comisia Națională de Valori Mobiliare sau Comisia de Supraveghere a Asigurărilor.  Aceasta înseamnă că deciziile se iau de către majoritatea membrilor Plenului Consiliului Concurenței și nu există cerința unanimității.  Potrivit Legii concurenței nr.21/1996, membrii Plenului - cum sunt și eu - sunt independenți în exercitarea funcției și pot exprima, fiecare, opinii individuale, motivate.  Independența înseamnă, desigur, și răspundere (juridică), așa că fiecare membru al Plenului este responsabil pentru poziția pe care o are și care trebuie argumentată.   Nu este prima dată și, probabil, nu va fi nici ultima dată, când un membru sau mai mulți ai Plenului au opinii separate față de decizia majorității.  Aceasta nu înseamnă că există ”disensiuni”, ci doar că există o opinie majoritară și o opinie minoritară, o situație perfect normală, chiar dacă nu se regăsește în majoritatea deciziilor adoptate de Consiliul Concurenței - și nici nu ar fi normal să se regăsească decât în unele situații, susceptibile de mai multe interpretări.  Dacă aș fi fost implicat eu însumi în comisia care a adoptat această decizie, aș fi emis, foarte probabil, o opinie separată, care, de asemenea, ar fi fost publicată.  Comentariile au apărut pe acest blog, un blog personal și profesional, accesat îndeobște de profesioniști în domeniul concurenței, unde am postat, de-a lungul timpului, și alte opinii personale, unele dintre ele neîmpărtășite de majoritatea colegilor mei din Plenul Consiliului Concurenței - cu toate acestea nu s-a vorbit în acele cazuri de existența unor ”disensiuni”. 

2. Pe fondul cauzei, elementul esențial al poziției mele este că, în concentrarea economică Auchan-Real nu au existat probleme majore de concurență și, ca atare, nu erau necesare niciun fel de angajamente.  Este, desigur, dificil, să prevezi efectele viitoare ale unei tranzacții de acest gen iar o autoritate de concurență are obligația de a fi atentă și circumspectă.  Dar datele acestei tranzacții erau clare iar analizele aprofundate, care au întors pe o parte și pe alta aceste date, nu au revelat existența unor probleme.  
Partea a doua a comentariilor mele era pur teoretică și doar demonstra, în opinia mea, că problemele de concurență în cele două locații nu erau substanțiale și nu justificau existența unor angajamente.  Prin acceptarea acestor angajamente, comisia de soluționare care a emis decizia de autorizarea concentrării economice a admis, practic, faptul că situația de pe cele două piețe locale nu era, în realitate, atât de îngrijorătoare.  Poziția mea - foarte clară - este că nu că ar fi fost necesară renunțarea la cele două locații - Craiova și Tg.Mureș - și la niciun alt magazin din cadrul Real.  Faptul că în anumite zone nu există anumiți concurenți - Cora, Carrefour sau oricine altcineva - nu înseamnă că există îngrijorări concurențiale mai mari. Cotele de piață și analiza cu privire la efectele unei concentrări de acest gen iau în considerare toate spațiile comerciale, de talie mică și mare, de la micile magazine la marile suprafețe comerciale, indiferent de deținătorul acestora, acestea fiind considerate ca făcând parte din aceeași piață relevantă.
Probabil că va mai curge ceva apă pe Dunăre până când concentrările economice din domeniul comerțului de retail vor pune probleme reale.

În concluzie:
Ceea ce am subliniat în comentariul meu a fost faptul că, la final, după efectuarea analizelor specifice (iar în cazul Auchan-Real acestea au fost substanțiale, după cum am precizat), constatarea existenței unor probleme (”obstacole semnificative în calea concurenței efective”) pentru mediul concurențial este o acțiune de mare responsabilitate și, ca atare, trebuie să fie dovedită (în termenele prevăzute în instrucțiunile emise chiar de Consiliul Concurenței), nu doar enunțată.  Un comentator - chiar și eu, dacă mă aflu într-o astfel de poziție - este mult mai liber să formuleze concluzii și facă constatări.  O asemenea libertate nu există în situația unui decident - inclusiv eu, dacă aș fi luat parte la decizia din cazul Auchan-Real - iar autoritățile publice și persoanele din cadrul acestora, implicate în luarea unei decizii în sfera lor de competență, trebuie să urmeze strict procedurile, să aibă argumente solide pentru ceea ce susțin și să fie conștienți că exercițiul puterii publice, încredințat lor, este o chestiune în care conceptul de ”responsabilitate” trebuie să primeze în fața celui de ”putere”.  

No comments:

Post a Comment