Search This Blog

Wednesday, April 16, 2014

UPDATE - fotografii - Susținere publică teză de doctorat despre ”Răspunderea civilă delictuală în materia concurenței”


Mulțumesc și prin intermediul blogului meu tuturor celor care mi-au fost aproape, în Sala de Consiliul a Facultății de Drept din Universitatea București, prezenți fizic sau ”corpore alieno”, pentru susținerea publică a tezei mele de doctorat în materia dreptului civil și a dreptului concrenței - ”Răspunderea civilă delictuală în materia concurenței”, operă produsă în aproape 4 ani, plini de altfel și cu alte evenimente, în viața personală și în cea profesională. 
Puteți accesa aici o înregistrare a prezentării tezei de doctorat și în cele ce urmează aprecierile profesorilor din comisia de examinare, care la final mi-ai acordat, cu generozitate, calificativul ”Foarte Bine”.
Aprecierile profesorilor, astfel cum sunt menționate în referatele emise de fiecare dintre ei:
Lucrarea de doctorat elaborată de doctorandul Valentin Mircea are caracter de noutate deoarece până în prezent nu există în literatura de specialitate o asemene lucrare cu dimensiuni interdisciplinare privitoare la răspunderea civilă delictuală în materia concurenței” – prof. univ dr. Smaranda Angheni
“[…] doctorandul, cu pasiune și competență a reușit să elaboreze o lucrare caracterizată prin multitudinea informațiilor în domeniul concurenței, contribuția personală a acestuia fiind prezentă atât prin identificarea problemelor relevante din punct de vedere teoretic și practic, cât și prin propunerile de lege ferenda formulate.” – prof. univ dr. Smaranda Angheni
Demersul științific al doctorandului nu este însă izolat, deoarece preocupări în vederea facilitării procedurilor și mecanismelor de despăgubire a victimelor există și Ia nivelul Uniunii Europene, astfel încât lucrarea se înscrie în ansamblul acestui efort de desțelenire a unor noi soluții, având într-un anumit sens, prospețimea originalității și a entuziasmului cercetătorului vizionar, care stimulează la nivelul legiuitorului și al practicianului conștiința că răspunderea civilă în materia concurenței trebuie să funcționeze eficient, iar dificultățile intrinseci pot fi depășite prin soluții raționale și prin mecanisme juridice adecvate.” – prof. univ. dr. Marieta Avram
Toate secțiunile dedicate analizării acestor aspecte demonstrează că doctorandul dă dovadă de reale aptitudini analitice.” – prof. univ. dr. Marieta Avram
O calitate de necontestat a tezei analizate constă în rigoarea planului, ceea ce i-a permis autorului să urmărească firul logic al analizei efectuat și să prezinte exhaustiv problemele referitoare la tematica pe care a supus-o investigației științifice. O altă calitate a lucrării constă în nivelul științific ridicat. Tema aleasă de doctorand i-a permis să pună în discuție numeroase aspecte ori probleme noi, care nu au mai format obiect de cercetare științifică aprofundată în doctrina noastră. Teza de doctorat are, indiscutabil, prin însăși tematica abordată, o valoare aplicativă semnificativă. Stilul folosit este clar, fraza elegantă și terminologia utilizată este adecvată și sistematizarea materiei este riguroasă, astfel încât lucrarea este ușor accesibilă cititorului.” – prof. univ. dr. Gabriel BoroiNo comments:

Post a Comment